Een beoordelingsgesprek zou een periodiek onderhoud aan de werkrelatie moeten zijn. In de praktijk blijken deze gesprekken vaak eenzijdig – een formaliteit met weinig open dialoog.

Hier liggen kansen voor leidinggevenden. Waarom zou je er geen relatietijd van maken?

Investeer in een dialoog, door bijvoorbeeld meer vragen te stellen. Hoe kijkt de medewerker aan tegen de gestelde doelen? Vraag bij het antwoord nog eens verder door, ga naast de ander staan en kijk eens vanuit dat perspectief.

Volgens een enquête van ISBW blijkt dat 95% van de leidinggevenden denkt voldoende inzicht te hebben in competenties en doelstellingen van de medewerker. Dat verschilt van de medewerkers: 76% van hen vindt dat leidinggevenden dat inzicht hebben.

Als medewerker kun je ook inzetten op relatietijd. Vraag door bij (vage) doelen, bij verbeterpunten en ook bij positieve feedback. Probeer zo concreet mogelijke antwoorden te krijgen. Vraag ook eens naar de mogelijkheden om invulling te geven aan ontwikkelingspunten. Waak voor vijandigheid, argwaan en onderdanigheid. Neem de ruimte.

Worden er te veel eisen aan je gesteld en vliegen de verbeterpunten je om de oren? In dat geval heb je nog altijd de neurowetenschap aan je kant die stelt dat we maar op één gebied echt goed kunnen zijn. Willen we te veel dan gaat dat ten koste van andere gebieden.

Hoe geef jij vorm aan een beoordelingsgesprek?