Heb je een beste vriend op het werk?

Ja? Dan durf ik te voorspellen dat je emotioneel betrokken bent bij je baan.

Ben Tiggelaar werkt dit uit in zijn boekje ‘Mooi werk’. Die emotionele betrokkenheid komt ‘doordat beste vrienden elkaar veel meer complimenten geven, daardoor meer zelfvertrouwen ontwikkelen, meer risico’s durven te nemen en niet bezig zijn met allerlei politieke spelletjes’.

Beter werk

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan door gedragswetenschappers naar interpersoonlijke relaties en taakuitvoering. Daaruit blijkt dat je door vriendschappen op het werk beter werk verricht. Het werk wordt plezieriger en de prestaties worden beter. Door vriendschappen komt er ook onvoorwaardelijkheid bij: je bent bereid dingen voor de ander te doen, zonder dat je er iets voor terug hoeft te krijgen.

Werken tussen vrienden, is dat wel zo effectief?

Er wordt meer gekletst als je naast een vriend aan het bureau zit. Toch blijkt ook dit kletsen effectief te zijn, omdat het dan juist vaak over het werk gaat waar je mee bezig bent. Het praten over je werk scherpt je geest, je wordt creatiever in je denkvermogen.

En dat roddelen? Tja, dat is een groot risico als er groepjes vrienden ontstaan bij een bedrijf. Je kunt je sociaal minder veilig voelen als je weet dat er ‘bondjes’ zijn. Niet roddelen is volgens rabbi Nachman een goede keuze: ‘Met roddelen ontketen je krachten van fantasie en illusie. Hierdoor wordt je spirituele bewustzijn en je begrip minder en daal je af naar het niveau van animalistische passie en verlangen’. De psycholoog Daniel Kahneman ziet ook een voordeel in het roddelen. Hij beschrijft in zijn boek ‘Ons feilbare denken’ het voordeel van een intelligente roddel. Of eigenlijk: het voordeel van het vooruitzicht van intelligente roddels: ‘Het is een krachtig motief voor serieuze zelfkritiek, krachtiger dan oudejaarsvoornemens om je besluitvorming op het werk en thuis te verbeteren’. Je kijkt met de ogen van de ander naar je beslissingen en keuzen en hebt al een vermoeden waar de roddels over zullen ontstaan: ‘ze zullen wel denken dat ik….’. Dit wijst dan vaak precies de blinde vlek bij jezelf aan. De daadwerkelijke roddel hoeft dan niet eens plaats te vinden.

Wil je meer betrokken worden bij je werk?

Stel je open voor verbinding en sluit vriendschap(pen). Zo krijg meer plezier en betere prestaties!