Coach je collega

Steeds meer bedrijven werken met collegacoaching. Collega’s coachen elkaar en dat zorgt voor meer reflectie op het eigen functioneren. Positief dus voor het bedrijf. Ook budgettair is het aantrekkelijk om te kiezen voor een collegacoach in plaats van een externe coach. De kennis en de ondersteuning die hiervoor nodig is, is in de organisatie zelf aanwezig.

Vragen die tijdens deze collegacoaching aan de orde komen zijn met name praktisch en werkgerelateerd: timemanagement, omgang met collega’s, loopbaanvraagstukken, communicatie, etc.

Toch is de ervaring van veel bedrijven dat deze vorm van coachen niet ‘beklijft’ of dat dit na verloop van tijd verzandt. Er is behoefte aan een verdiepende manier van coachen, een manier van coachen die zelfsturing stimuleert.

Traject Collegacoaching

In dit traject wordt aan de betreffende medewerkers geleerd om op een verdiepende manier te coachen. Dat wordt op een heel praktische manier georganiseerd. De collega-coachgesprekken worden bijgewoond, daarna vindt een evaluatie plaats. De praktijk leert dat met name het echte doorvragen (de vraag achter de vraag) onvoldoende plaatsvindt. Zodoende blijven onbewuste blokkades en belemmeringen te vaak buiten beeld. De collegacoach leert in dit traject om meer diepgang in de gesprekken te zoeken, oog te hebben voor het proces waarin de collega zich bevindt en hoe de zelfsturing vergroot kan worden.

Wilt u eens overleggen wat het traject Collegacoaching voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u meer info? Neem dan hier contact op.

Collegacoaching in uw bedrijf

Allereerst wordt geïnventariseerd hoe het binnen het bedrijf of organisatie staat met de coaching van de medewerkers. Aan de hand van uw wensen wordt vervolgens een traject op maat ontwikkeld.

Het hele traject wordt in nauwe samenwerking met het bedrijf vorm gegeven, met respect voor de waarden en de eigen bedrijfscultuur.