Ambitie met 8 letters…

AMBIANCE

René Gude, onze voormalige Denker des Vaderlands bracht ambitie in verband met ‘ambiance’: rondwandelen.
René roept ons op om niet stil te blijven zitten, maar om rond te wandelen in je kringen, je sferen. Zo ontdek je in welke richting je verder wilt. Vanaf dat moment kun je doelgericht aan de slag. Welke kringen heb jij en wat valt te ontdekken?

EERZUCHT

Alain du Button formuleerde ambitie als: ‘ik wil beter zijn dan jij’. Op deze manier is de ander een vijand, concurrent, een meerdere of een mindere. Met eerzucht heeft al menigeen de top bereikt of het hoogste resultaat. Nu heeft ambitie als eerzucht een negatieve gevoelswaarde. Maar persoonlijke ambitie kan ook bijdragen aan de ambitie van het collectief: er bijvoorbeeld met elkaar het mooiste bedrijf van maken, of je buurt opknappen. Dan werk je niet tegen elkaar, maar met elkaar. Wie mogen er in de kring bij?

INTENTIE

Ruben van Zwieten (predikant van de Zuidas) verruimt onze blik van ambitie naar intentie. Wat is je roeping? We hebben gaven gekregen – voor onszelf tot een zegen en om daarmee tot zegen te zijn. Met welke intentie gaan we om met de ander: “Als er maar eens een mespuntje onvoorwaardelijks, echts, onbaatzuchtigs was in een actie van mij voor jou – dan zou dat de wereld veranderen”.

Ambitie met 8 letters: wat vul jij in?