Heb je ze ook wel eens gemerkt, de innerlijke stemmetjes? We hebben er best wat, ons innerlijk bestaat uit een ware verzameling persoonlijkheden met allemaal een eigen stem en gevoel. Een verzameling ‘ikken’. Daniel Ofman (ontwikkelaar van het kernkwadrant-model) noemt deze persoonlijkheden subpersoonlijkheden. Met de ‘ik’ in het centrum. Naast de ‘ik’ huist er ook de rechter in ons, het kind, het slachtoffer, de saboteur. Soms ontdekken we die subpersoonlijkheden door de innerlijke stemmetjes. Maar meestal zijn we ons niet bewust van hun bestaan.

De Italiaanse psychiater Roberto Assagioli schets het beeld van de persoonlijkheid als een autobus met de ‘ik’ als chauffeur en de subpersoonlijkheden als passagiers. De passagiers zijn het onderling lang niet altijd met elkaar eens. De rechter wil een andere route rijden dan de saboteur en het kind wil die ene bocht vooral plankgas. Zolang die passagiers op hun plaats zitten en af en toe iets roepen naar de chauffeur is er niets aan de hand. Dit wordt anders als een passagier de chauffeur van zijn plaats verdringt en zelf achter het stuur gaat zitten. Dat beïnvloedt zeker de route en de snelheid van de bus. De ‘ik’ is overgenomen door een subpersoonlijkheid en dit beïnvloedt sterk de manier van leven en keuzes die gemaakt moeten worden.

Een voorbeeld: stel dat de ‘ik’ zich in een bepaalde situatie erg machteloos voelde en dit gevoel vaker ervaart. De subpersoonlijkheid ‘slachtoffer’ laat dan van zich horen: ‘zie je wel, je kunt er toch niets aan doen’. ‘Het heeft toch allemaal geen zin’. Het gevoel slachtoffer te zijn gaat je gevoel overheersen en het is goed mogelijk dat de conclusie getrokken wordt dat je er uiteindelijk inderdaad niets aan kunt doen.Deze passagier kan vervolgens zoveel aandacht krijgen dat deze de chauffeur gaat vervangen. De keuzes die dan worden gemaakt zijn anders dan wanneer de ‘ik’ de chauffeur was gebleven.

Hoe moeten we omgaan met deze subpersoonlijkheden? Hoe besturen we het beste de bus? In elk geval moeten we ons bewust worden van de innerlijke stemmetjes. Als je je bijvoorbeeld voorneemt om vandaag iets af te maken of om te stoppen met roken, dan komen er best wat innerlijke stemmetjes bij kijken. De saboteur probeert het te ondermijnen, het kind heeft geen zin in die klus. Door een subpersoonlijkheid juist in de schijnwerper te zetten, ernaar te luisteren, komt dat deel in ons bewustzijn. Zo kun je helder krijgen wat die stemmetjes je te zeggen hebben en wat je ‘ik’ echt wil. Subpersoonlijkheden lijken lastig, maar hebben ons ook iets te zeggen. Het probleem is niet dat die subpersoonlijkheid er is, het probleem ontstaat doordat men zich er niet van bewust is of er niets mee te maken wil hebben.

Ten slotte nog: hoe herken je of iets van je ‘ik’ is, of van een subpersoonlijkheid? Subpersoonlijkheden zijn en voelen altijd beperkt; daar gaat het om wat moet, hoort en mag. De ‘ik’ is te herkennen aan het feit dat de ‘ik’ niets moet. Voor de ‘ik’ zijn er altijd meer mogelijkheden. Het gevoel wat erbij hoort is het gevoel van ruimte, vrijheid, kansen en mogelijkheden. Ga eens na wie er bij jou achter het stuur zit. Ben je er tevreden mee?