• Wil je de samenwerking in je team verbeteren?

  • Zoek je een manier om met en van elkaar te leren?

  • Hoop je op meer vertrouwen tussen collega's? 

In dat geval kan intervisie een doeltreffend instrument zijn.

De resultaten van intervisie zijn vaak verrassend. Het leidt tot nieuwe inzichten, tot begrip van wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Wat de echte vraag is achter de vraag. Het meest verrassend vind ik steeds weer dat intervisie leidt tot meer onderling vertrouwen en dat teams leren om echt naar elkaar te luisteren.

Lees hieronder de ervaring van één van de adviseurs die deelnam aan een door mij begeleide intervisiegroep.

poppetjes kring.jpg

Intervisie is een krachtige collegiale ondersteuning om procesmatig en persoonsgericht werkproblemen op te lossen.

Hoe bereik je dat een team van landenadviseurs verder gaat dan elkaar feiten en cijfers vertellen over ontwikkelingsprojecten die zij onder hun hoede hebben als vrijwilliger van FEMI?

"Nodig Ruth uit om intervisie-bijeenkomsten te begeleiden! In het afgelopen jaar hebben we onder haar leiding een verdiepingsslag gemaakt. Tijdens mijn sessie voelde ik me gehoord, op een positief kritische manier bevraagd en ben ik geholpen door de adviezen die ik heb gekregen. Ik durfde me kwetsbaar op te stellen omdat de omgeving veilig voelde door de goede begeleiding. We gaan door en ik kijk er naar uit omdat het vertrouwen binnen het team enorm is gegroeid, we elkaar beter hebben leren kennen en we door deze werkwijze veel voor elkaar kunnen betekenen."

Winneke, Adviseur Peru, Stichting Femi