Intervisie in uw bedrijf

Intervisie

Wilt u uw medewerkers optimaal laten functioneren en de samenwerking binnen uw teams verbeteren? Wilt u dat ze met en van elkaar leren, praktisch en resultaatgericht? In dat geval kan intervisie een doeltreffend instrument zijn. Intervisie is een krachtige collegiale ondersteuning om procesmatig en persoonsgericht werkproblemen op te lossen.

Resultaat

De resultaten van intervisie zijn vaak verrassend. Het leidt tot nieuwe inzichten, tot begrip van wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Wat de echte vraag is achter de vraag. Het meest verrassend vind ik steeds weer dat intervisie leidt tot meer onderling vertrouwen en dat teams leren om echt naar elkaar te luisteren.

Lees hieronder de ervaring van één van de adviseurs die deelneemt aan een door mij begeleide intervisiegroep.

 

Hoe bereik je dat een team van landenadviseurs verder gaat dan elkaar feiten en cijfers vertellen over ontwikkelingsprojecten die zij onder hun hoede hebben als vrijwilliger van FEMI?

Nodig Ruth uit om intervisiebijeenkomsten te begeleiden! In het afgelopen jaar hebben we onder haar leiding een verdiepingsslag gemaakt. Iedere bijeenkomst droeg een van de adviseurs een onderwerp aan waar hij/zij mee geholpen wilde worden. Na een korte schets van het probleem en een concrete hulpvraag volgde een vragenronde, eventueel nog een verdiepingsronde en/of aanpassing van de hulpvraag. Daarna een analyse waarin iedereen, met uitzondering van “de vrager” mocht aangeven wat er volgens hem/haar aan de hand was en wat een goede interventie zou kunnen zijn. Tot slot een adviesronde waar “de vrager” een reactie op kon geven.

Voor mij werd de verdieping bereikt door de focusoefeningen vooraf, waarin o.a. de nadruk werd gelegd op doorvragen, waarnemen van non-verbale communicatie, open vragen stellen. Tijdens het intervisieproces daarna werden we, indien nodig, op een prettige manier door Ruth bijgestuurd als we toch weer een gesloten vraag stelden, het niet konden laten een mening te geven of te oordelen, afdwaalden van het onderwerp en werden we gestimuleerd door oppervlakkigheid heen te breken.

Tijdens mijn sessie voelde ik me gehoord, op een positief kritische manier bevraagd en ben ik geholpen door de adviezen die ik heb gekregen. Ik durfde me kwetsbaar op te stellen omdat de omgeving veilig voelde door de goede begeleiding. Mijn sessie werd afgesloten met een trigger van Ruth waardoor ik aan het denken werd gezet omdat het een kern van me raakte. Blijven doen Ruth!

We gaan door in 2016 en ik kijk er naar uit omdat het vertrouwen binnen het team enorm is gegroeid, we elkaar beter hebben leren kennen en we door deze werkwijze veel voor elkaar kunnen betekenen.

Winneke

Adviseur Peru , Stichting Femi

Intervisie is bedoeld voor teams en professionals die van en met elkaar willen leren.

Neem hier contact op voor meer informatie over deze Intervisie begeleiding.