Visie

In mijn visie is coachen en counselen een tijdje samen oplopen. Ik geloof dat ieder mens de eigen antwoorden bij zich draagt, maar dat het soms moeilijk is die te ontdekken.

Coaching en counseling richt zich op mogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen. Daarbij is het noodzakelijk om onbewuste obstakels inzichtelijk te maken en te zoeken hoe daar mee om te gaan.

Ambitie

Mijn ambitie is om persoons- en ontwikkelingsgericht te coachen door het stimuleren van bewustwording en zelfsturing, met respect voor overtuigingen, geloof en diepere intenties van mensen.

Vrijheid

Coachen en counselen streeft naar vrijheid. Als mens komen wij beter tot ons recht als we vrij zijn, vrij van innerlijke blokkades, zowel in werk-, privé- als geloofsleven.

Coaching en een Christelijke levensvisie, hoe verhoudt zich dat?

Concreet heeft dat uitwerking in respect voor de ander en diens overtuiging en drijfveren. Maar het wordt ook zichtbaar in een groot inlevingsvermogen met betrekking tot vragen die het geloof in het dagelijkse leven raken.